Cybercrime

 

Bedrijven hebben steeds meer te maken met cybercriminaliteit. Cybercriminaliteit is niet alleen het hacken van gegevens, maar ook het niet beveiligen tegen bedreigingen van buitenaf.

Om een ICT bedrijf zo secuur mogelijk te beveiligen tegen deze criminaliteit, moet een ICT bedrijf zijn omgeving analyseren en wapenen tegen de risico’s van cybercrime.
‘’Het beperken van cyberrisico’s wordt vaak gezocht in de techniek. Echter het minstens zo belangrijk (of zelfs belangrijker volgens velen) te investeren in awareness van mensen en het op orde krijgen van de bedrijfsprocedures. Het gebeurt te vaak dat er alleen ingezet wordt op maar één van deze aandachtgebieden waardoor er schijnveiligheid ontstaat. Dus een brede en integrale aanpak om bedrijven cyberveilig te maken is van groot belang maar helaas niet altijd vanzelfsprekend.’’ – Hans van Loon, Cyber Security Entrepreneur die overheden en bedrijven ondersteunt, begeleidt en adviseert op het terrein van cyber security.

Cyberveiligheid wordt bereikt door op alle fronten een gebalanceerd pakket aan maatregelen te nemen. Cybercriminelen worden steeds inventiever en slimmer. Bedrijven moeten zich dus blijven innoveren.